Produktion

Klicka på loggan för att komma till vår nya hemsida

Akvedukten i Håverud – för vatten över vatten

Utgivningsdag: 2018-06-09

Akvedukten i Håverud är ett byggnadsverk som redan vid invigningen 1868 fick uppmärksamhet för sin unika konstruktion, men trots detta har det fram tills nu inte funnits någon samlad redogörelse över dess tillkomst. Lagom till att Dalslands kanal firar 150 år och dessutom har blivit utsett till Årets industriminne 2018, kommer boken om akvedukten.

De komplicerade topografiska förutsättningarna i Håverud, ledde fram till en teknisk lösning som än idag är den enda i landet. Akvedukten är ett resultat av stor ingenjörskonst och är ett viktigt besöksmål i Dalsland.

Boken skildrar hela vägen från idé fram till färdig akvedukt; konstruktion, tillverkning och monteringen på plats i Håverud. Det är också berättelsen om de personer som planerade och genomförde arbetet, framför allt far och son Nils och Werner Ericson. Akvedukten sätts även in i ett större sammanhang genom en internationell utblick med akvedukter i bland annat Storbritannien, Frankrike och USA.

Författaren Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med inriktning på frågor kring bevarandet av industrisamhällets anläggningar och material.


KLUB - Kiras och Luppes Bestiarium

Barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) är ett delprojekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTiS). I KLUB studeras hur den moderna barnboken med stöd av spel­teknologi kan användas för att skapa nya berättelser som knyter samman kulturarvsmiljöer med lokala sägner och sagoväsen. Böckerna handlar om en cirkus som drivs av troll, och där varelser från de oseddas värld tvingas att uppträda.  Vännerna Kira och Luppe får i uppdrag att följa efter cirkusen, för att rädda sagoväsen i fara.

Hämta appen KLUB Bestiarium gratis på App Store eller Google Play. Med den kan du hitta sagoväsen genom att skanna de stora bokstavsfigurerna som finns på några av sidorna i  böckerna.

Hemåt!? En antologi

Ekebladarna på Stola

Skaraborgska serieskapare, finns det? Jodå, och åtskilligt fler än väntat. Serieskaparna i den här antologin har eller har haft Skaraborg som sitt hem under kortare eller längre tid. Här visar de upp sig tillsammans under det övergripande temat om människors hemvist. Medverkande  serieskapare är:

Jonas Andersson

Johan Cedmar Brandstedt

Joakim Gunnarsson

Emma Hamberg

Matilda Hansson och Lars Vipsjö

Christina Jonsson

Lars Krantz

Nicolas Krizan

Karin Käll

Daniel Lennéer

Kristin Lindström

Joakim Lindengren

Patric Nyström och Per Demervall

Jimmy Wallin

Utgivningsdag: 2016-12-10

1700-talet präglades av Upplysningens radikala idéer. Alla fönster stod öppna mot Europa, och familjen Ekeblad på Stola herrgård utanför Lidköping var en del av denna nya tid. De innehade höga tjänster och viktiga uppdrag i statens tjänst, både i Sverige och på kontinenten. De rörde sig hemtamt vid hovet, läste, skrev brev, lyssnade på musik och diskuterade samtidens tänkare. Men de satte också det lantliga livet på Stola högt. I fem artiklar beskrivs några av medlemm­arna ur släkten Ekeblad under 1600- och 1700-talet. Författarna är  Sture Allén, Tore Frängsmyr, Gunnar Wetterberg och Charlotta Wolff. Göran B Nilsson tecknar i förordet en bakgrund, med utgångspunkt från den symbolladdade minnesstenen ”Popeln” med strofer av 1700-talsskalden Alexander Pope - en sten som än idag kan besökas i minneslunden på Stola.




Harmannen

Lustresande och bärsöndagar

- när turisterna kom till Kinnekulle

Utgivningsdag: 2016-09-01

”Harmannen” är en tecknad serieroman, en berättelse om en mystisk händelse och dess följder för en handfull personer i en hamnstad under några dagar på 1950-talet. Allt visas ur berättarens synvinkel, men vem talar sanning och vem ljuger?

”Harmannen” är resultatet av ett samarbete mellan Matilda Hansson och Lars Vipsjö. Matilda står för bild och formgivning. Hon är född 1992, och har en kandidatexamen inom dataspelsutveckling från Skövde Högskola. ”Harmannen” är hennes debut. Lars ligger bakom idé och text. Han är konstnär, forskare och lektor vid Skövde Högskolas program för dataspelsutveckling.



Utgivningsdag: 2015-08-30

Tillelades utmärkelsen "Årets Västgötabok" 2015 av Föreningen för Västgötalitteratur.

Boken handlar om när turister började resa till Kinnekulle i större skala vid slutet av 1800-talet. Det var en intressant och dynamisk tid, då förbättrade kommunikationer i allmänhet och järnvägens utbyggnad i synnerhet ledde till en expansiv turism runt om i Sverige. På Kinnekulle gjorde Carl Klingspor en betydande pionjärinsats för organiserandet av turismen. Den handlingskraftige friherren på Råbäcks egendom byggde på kort tid upp turisthotell, utsiktstorn, startade ångbåtslinjer och ledde utbyggnaden av järnvägen. Det här var också tiden för de legendariska bärsöndagarna – en slags skördefest kring sötkörsbären som pågick under tre augustisöndagar i rad. Då lockades besökare från när och fjärran till Kinnekulle för festligheter. I händelsernas centrum låg turisthotellet vid Munkängarna, och minnet av den platsen lever vidare genom berättelser, foton och ritningar. Från mitten av 1900-talet förföll turistanläggningarna, och bärsöndagarna upphörde. Tidigt 1980-tal revs turisthotellet och utsiktstornet brann ner. Ett nytt torn byggdes upp, men vid platsen för hotellet, återstår endast en stenlagd terrass. Idag sker åter en stor turismutveckling på det natur- och kulturrika Kinnekulle, nu med hållbarhet i fokus.

Kollängens tingshus

Vårrundan Kinnekulle - de första tio åren

Utgivningsdag: 2012-05-05

Första helgen i maj välkomnas våren kring Kinnekulle med konstutställningar inom ramen för Vårrundan Kinnekulle. Kollängens tingshus har varit ett av besöksmålen sedan starten. Ett stort antal konstnärer har medverkat och gett utställningarna skiftande uttryck. Olika material har samverkat, såsom glas och textil, keramik och grafik, smide och måleri. Den här boken visar konsten i tingshusets miljö, som en sammanfattning av de tio första utställningarna under Vårrundan.

Kollängen ligger vid foten av Kinnekulle, utmed väg 44 mellan Lidköping och Götene. Här har varit en mötesplats under flera hundra år genom verksamheter som skjutsstation, poststation och tingsplats. Det nuvarande tingshuset uppfördes 1785 efter ritningar av överintendent CH Adelcrantz, och förklarades som byggnadsminne 1970.